logo300

Szkolenia dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych

ikona1Podstawy zarządzania zespołem sprzedaży

finanseM

Alternatywne metody finansowania.

Praktyczne wykorzystanie leasingu, factoringu oraz gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń finansowych.

Drastyczne ograniczenia finansowe wzmogły zainteresowanie alternatywami metodami finansowania. Nie wystarczy tylko wiedza o ich istnieniu – potrzebna jest znajomość zasad praktycznego wykorzystania tych wygodnych i opłacalnych instrumentów finansowych. Z tego powodu istotne jest poznanie możliwości korzystania z tych instrumentów finansowych, zastępujących kapitały posiadane przez firmy. Uwolnione, przy pomocy tych instrumentów, zasoby finansowe firm można wykorzystać na inne cele.

ADRESACI SZKOLENIA

- kadra zarządzająca i główni księgowi;

- pracownicy działów i służb finansowych ;

- przedsiębiorcy, rzemieślnicy i kupcy;

- zarządzający, od których w bezpośredni sposób zależy dobra kondycja firmy, instytucji, samorządu, organizacji, etc.;

Przez „przedsiębiorcę” rozumiemy także urząd, instytucję, organizację, stowarzyszenie, fundację, etc.

CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy pozwalającej uświadomić możliwości alternatywnych metod finansowania i ich opłacalności.

Celem jest także poznanie - na przykładach - ich zalet, wad i ograniczeń w stosowaniu.

>KORZYŚCI DLA FIRMY I UCZESTNIKÓW

- uzyskanie nowych możliwości zainwestowania bądź realokowania kapitału;

- nowe spojrzenie na plany inwestycyjne w swoim przedsiębiorstwie pod kątem kryterium opłacalności;

- poznanie sposobów pozyskania nowego lub odzyskania zainwestowanego kapitału.

- poznanie (na przykładach) zalet, wad i ograniczeń w stosowaniu alternatywnych metod finansowania;

- uzyskanie praktycznej wiedzy będącej kompendium informacji z zakresu leasingu, factoringu oraz gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń finansowych.

- nabycie umiejętności interpretacji umów i warunków leasingu, factoringu oraz gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń finansowych;

- poznanie praktycznych kryteriów wyboru instytucji świadczących usługi alternatywnego finansowania;

- swobodniejsze poruszanie się w świecie usług finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA

I. LEASING.

1. Pojęcie, strony i umowa leasingu, zdolność leasingowa. Omówione są podstawowe informacje na temat leasingu. Przykłady z praktyki trenera i uczestników. Pytania uczestników.

2. Rodzaje leasingu. Omówione są wszystkie rodzaje i warianty leasingu – od najpopularniejszych do najmniej znanych. Pytania uczestników.

3. Korzyści wynikające z leasingu. Korzyści bilansowe, wpływ na podatki, zdolność kredytową, wiarygodność finansową, etc. Pytania uczestników.

4. Zagrożenia, czyli na co należy szczególnie zwrócić uwagę. Omówione są różne niekorzystne, dla leasingobiorcy, rozwiązania. Pytania uczestników.

II. FACTORING.

5. Pojęcie, strony i umowa factoringu. Omówione są podstawowe informacje na temat factoringu. Przykłady z praktyki trenera i uczestników. Pytania uczestników.

6. Kiedy i dlaczego warto korzystać z factoringu. Omówione są sytuacje, w których korzystanie z factoringu jest opłacalne. Pytania uczestników.

7. Jak znaleźć odpowiedniego faktora? Informacje na temat rynku usług factoringowych. Pytania uczestników.

III. GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE I UBEZPIECZENIA FINANSOWE.

8. Gwarancje ubezpieczeniowe. Omówione są m.in.:

- Gwarancja zapłaty za towary, usługi, wadium, etc.

- Gwarancja należytego wykonania kontraktu (umowy)

- Gwarancja usunięcia wad i usterek

- Gwarancja zwrotu zaliczki

- Gwarancje eksportowe

- Gwarancje celne i akcyzowe

9. Ubezpieczenia finansowe. Omówione są m.in.:

- Ubezpieczenie należności handlowych

- Ubezpieczenie kredytu, w tym ogólnej niewypłacalności; kredytu eksportowego, kupieckiego, hipotecznego, rolniczego; spłaty rat, czynszu, i innych zobowiązań

- Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym ryzyka m.in. zatrudnienia, niewystarczającego dochodu, złych warunków atmosferycznych, utraty zysków, stałych wydatków ogólnych, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartości rynkowej, utraty stałego źródła dochodu, innych strat finansowych.

Blok dyskusyjny. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

OPIS METODYKI SZKOLENIA

Wykład interaktywny, dyskusje i omawianie przypadków z życia zawodowego uczestników oraz trenera.

Zapisz się na szkolenie

Jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie uzupełnij ten formularz. W celu potwierdzenia zgłoszenia kontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola
Zatwierdzając ten formularz akceptujesz regulamin szkoleń. Prosimy o zapoznanie się z nim.
captcha
Przeładuj