logo300

Szkolenia dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych

  1. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres mailowy lub pocztowy albo zawarcie indywidualnej umowy szkoleniowej pomiędzy firmą CREDO a KLIENTEM oraz dokonanie płatności za szkolenie, w wysokości kwoty szkolenia, nie później niż 10 dni przed dniem szkolenia na konto 94 1320 1537 2120 5989 2000 0001,w tytule przelewu wpisując nazwę szkolenia.
  2. Firma CREDO nie zwraca kosztów dojazdów i zakwaterowania uczestników szkoleń.
  3. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę).
  4. Firma zwraca 100% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołają swoje uczestnictwo, co najmniej 15 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku późniejszej, także pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba, że miejsce zostanie wykorzystane przez osobę z listy oczekujących.
  5. W przypadku odwołania szkolenia przez CREDO firma CREDO zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników szkolenia nie później niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby zorganizować takie szkolenie w najbliższym dogodnym dla obu stron terminie.
  6. W przypadku odwołania szkolenia przez firmę CREDO, organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości.
  7. Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) CREDO nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych KLIENTÓW innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy KLIENTEM a CREDO.