logo300

Szkolenia dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych

ikona1Waga informacji w firmie i poza firmą

marketingM
ADRESACI SZKOLENIA
 • Kadra kierownicza
 • Właściciele firm

CELE SZKOLENIA

Dostarczenie uczestnikom narzędzi, wiedzy i umiejętności do dobrego komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz firmy obejmujące:

 • Uwarunkowania komunikacji i jej planowanie
 • Schemat komunikacyjny
 • Komunikacja zewnętrzna podczas spotkań otwartych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Uwarunkowania komunikacji wewnętrznej:

 • modele komunikacji wewnętrznej,
 • case study na przykładzie dobrej i złej komunikacji wewnętrznej,
 • bariery w komunikacji wewnętrznej,
 • wartości i kultura organizacyjna,
 • regulaminy i procedury, a zastosowanie w praktyce
 • komunikacja pionowa (korporacyjna) i pozioma (zespołowa), oddolna i odgórna

2. Planowanie komunikacji wewnętrznej:

 • cele komunikacji wewnętrznej, a style komunikowania
 • uczestnicy procesu komunikacji (grupy pracowników),
 • definiowanie potrzeb komunikacyjnych pracowników,
 • techniki komunikacji z poszczególnymi grupami pracowników,
 • optymalny dobór narzędzi,
 • komunikowanie o zmianach w organizacji,
 • rola specjalisty / menedżera ds. komunikacji wewnętrznej

3. Schemat komunikacyjny:

 • stan aktualny,
 • ocena obowiązującego schematu komunikacyjnego,
 • przepływ informacji między poszczególnymi działami w firmie,
 • wypracowanie nowych ścieżek komunikacyjnych,
 • komunikacja kryzysowa,
 • audyt komunikacyjny, diagnozowanie trudności w przepływie informacji.

4. Spójność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy.

5. Planowanie komunikacji zewnętrznej:

 • cele komunikacji zewnętrznej,
 • grupy docelowe,
 • techniki i narzędzia komunikacji z poszczególnymi grupami
 • tryb aktualizowania i akceptowania materiałów zewnętrznych
 • rola osób wytypowanych do reprezentowania firmy w komunikacji zewnętrznej

6. Komunikacja zewnętrzna podczas spotkań otwartych i konferencji - trening autoprezentacji i wystąpień publicznych

 • omówienie dotychczasowych doświadczeń autoprezentacyjnych (analiza mocnych i słabych stron),
 • czynniki mające wpływ na sukces bądź porażkę,
 • przygotowanie wypowiedzi (w sferze emocjonalnej i merytorycznej),
 • język i styl przekazu, spójne komunikowanie – zgodność słów i zachowań,
 • trudne sytuacje w czasie wystąpień – jak sobie z nimi radzić?
 • skuteczne panowanie nad tremą.

Regulamin

Zapisz się na szkolenie

Jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie uzupełnij ten formularz. W celu potwierdzenia zgłoszenia kontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola
Zatwierdzając ten formularz akceptujesz regulamin szkoleń. Prosimy o zapoznanie się z nim.
captcha
Przeładuj