logo300

Szkolenia dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych

Ela Koscinska

CREDO
ul. Górna 29B/6
43-400 Cieszyn
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moje korzenie – gdzie się uczyłam ?

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii – mgr pedagogiki w zakresie wychowania zdrowotnego
 • Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – temat rozprawy doktorskiej „Edukacja zdrowotna jako czynnik modyfikujący styl życia ludzi z cukrzycą typu 2”
 • Liczne szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej w cukrzycy między innymi: „Podstawy diabetologii klinicznej”, „Kurs dokształcający w zakresie pielęgniarstwa diabetologicznego”, „Program szkolenia dla edukatorów w cukrzycy”, „Program Promocji Nowoczesnej Edukacji”, „Szkolenie dla edukatorów w cukrzycy”, „Holistyczna opieka paliatywna w okresie zaawansowanej choroby nowotworowej”, „Public Relations w ochronie zdrowia”, „Profilaktyka HIV/AIDS”
 • Adiunkt – wykładowca UKW w Bydgoszczy.

Kariera – co robiłam/robię do tej pory ?

 • Asystent w Akademii Bydgoskiej (1997-2004)
 • Adiunkt w UKW w Bydgoszczy ( 2004 - … )
 • Wykładowca - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach (2007 - …)
 • Kierownik Kursu Specjalistycznego w zakresie diabetologii dla pielęgniarek i położnych (2004 - …)
 • Członek Zarządu PFED (Polska Federacja Edukacji w Diabetologii) (2006-2008), obecnie członek PFED
 • Współredaktor magazynu edukacyjnego PFED (odpowiedzialna za redakcję działu Edukacja 2006-2008)
 • Członek FEND (Europejskiej Federacji Edukacji w Diabetologii) (2006 - ….)
 • Członek Rady Naukowej UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku) w Sępólnie Krajeńskim (2007 - …)
 • Wykłady dla seniorów z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych
 • Wykłady dla pracowników bibliotek

Kompetencje – co umiem ?

 • Aktywnie uczyć
 • Rozpoznawać potrzeby szkoleniowe
 • Projektować programy edukacyjne
 • Współpracować w grupie
 • Nawiązywać dobre relacje z ludźmi w każdym wieku

Wartości – co jest dla mnie ważne?

 • Zadowolenie z osiągnięcia założonych celów
 • Możliwość obserwowania trwałych efektów edukacji
 • Przejrzystość i prostota przedstawianych programów
 • Samodzielna i twórcza praca zespołu uczestniczącego w szkoleniu
 • Zadowolenie grupy po przeprowadzonym szkoleniu
 • Wzbogacanie wiedzy własnej i doświadczenia poprzez analizę doświadczeń i wartości reprezentowanych przez Słuchaczy
 • Dobra współpraca w grupie
 • Uczciwość i rzetelność

Tożsamość - kim się czuję ?
Pedagogiem

Moja Osobista Misja – dlaczego robię to, co robię ?

Moje credo: „człowiek pomaga człowiekowi”.

Osiągnięcia – czym się mogę pochwalić ?

Przez jedenaście lat prowadziłam edukację osób z cukrzycą

P r z e p r o w a d z i ł a m ponad 20 szkoleń dla pielęgniarek z zakresu edukacji w cukrzycy oraz przeprowadziłam i byłam kierownikiem ponad 20 kursów specjalistycznych „Podstawy diabetologii” dla pielęgniarek i położnych

N a p i s a ł a m kilkanaście programów edukacyjnych, około trzydziestu artykułów, monografię „Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych” oraz dwa rozdziały do monografii „Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej”

Uczestniczyłam aktywnie w około trzydziestu konferencjach naukowych, byłam współorganizatorem trzech konferencji naukowych

Pracowałam i pracuję min. innymi dla:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach
 • Kolegium Pracowników służb Społecznych w Toruniu
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 • Dom Dziennego Pobytu „Senior“ w Bydgoszczy